2014/12/14

kenaka sima

kuku macan

Pinten dinten kapungkur niki kula remen sanget nedhi kenaka sima. Niku sejatining sanes saking kenakanipun sima, sanes kenakanipun sinten-sinten.

Niku saking iwak tengiri dipun campur kalih tepung, dipun goreng kanthi aking. Bentukipun dados kados kenakanipun sima, dados dipun paringi nami kenaka sima.

Raosipun eco!


?kenksim.

?pinTenFinTenKpu=ku/nikikulremenSzetNdikenksim.nikusejtini=s[nsSki=kenknipunSim,s[nsKenknipunSinTenSinTen\.

?nikuski=aiwkTezirifipunCmPu/klihtepu=,fipu[nGo[r=knqiaki=.benT|kipunF[fosK[fosKenknipunSim,f[fosFipunPrizinmikenksim.

?r[wosipu[nH[co!


tiger's nails

Lately I've been eating Indonesian snack called tigers' nails a lot. No, it is not made of real nails, and its ingredients do not contain any tiger DNA.

It was made of narrow-barred spanish mackerel fish mixed with flour, then shaped into teardrops the size of tigers' nails (thus the name), and deep-fried.

Yum!

No comments:

Post a Comment