2014/12/19

panjenengan badhe dugi teng uwit punapa boten?

rope necklace

Tembang 'Uwit Panggenan Gantung' teng Dolanan Keluwen: Ajuk-Ajuk niki sanajan eco dipun mirengake, gadhah tetembungan ingkang agawe ajrih. Cobi, wonten ukanten ajak-ajak nglalu kados ngoten:

Panjenengan badhe dugi teng uwit
punapa boten?
Panjenengan mangga agem dasi saking tangsul,
jejer kalih kula.

>.< Hihh. Merinding kula.


?pnJeneznB[dfugit_auwitPunp[boten\?

?temB=;auwitP=[gnnGnT|=;t_[folnnKelu[wn\:ajukHjukNikisnj[na[cofipunMirez[k,gdhtetemB|znHi=k=ag[waj]ih.[cobi,[wonTenHuknTenHjkHjk\zLluk[fo[szoten\:

?pnJeneznB[dfugit_auwit\
punp[boten\?
pnJeneznM=gagemFsiski=t=sul\,
[j[j/klihkul.

>.< aihh.merinFi=kul.are you coming to the tree?

Hanging Tree is a song being popularized by The Hunger Games: Mockingjay movie. Despite being catchy, the song has a scary implication, an invite of mutual suicide.

Are you, are you
coming to the tree?
Wear a necklace of rope,
side by side with me.

>.< Eeyow. *shivers*

No comments:

Post a Comment