2015/01/13

boten purun ngalih saking ranjang

bedridden

Rencang kula kecelakaan, boten purun ngalih saking ranjang. Panjenenganipun dipun openi dening seduluripun. Dinten niki panjenenganipun sanjang kalih kula manawi panjenenganipun boten saged tilem amargi langkung kathah dhahar wengi. Seduluripun maringi dhaharan langkung kathah teng piringipun.

"Lha punapa panjenengan kok boten nyuwun dipun longi?" kula tanglet, radi bingung.

"Kula boten dipun pirengake."

"Manawi mekaten, dipun dhahar sepalih piring mawon," sanjang kula.

"Mangke dipun dukani, dhaharan dipun ical-ical."

...

Kula saged sanjang punapa? Tiyang ingkang boten purun ngalih saking ranjang asring kedah nurut kalih tiyang ingkang ngopeni.

Panjenengan sadaya ingkang saras, ingkang ngati-ati manawi teng ratan nggih! Hindari boten purun ngalih saking ranjang amargi nitih brompit teng jalur ingkang namung kagem montor, utawi boten nate olahraga ngantos tulang suku boten saged nyangga bobot panjenengan.


?[botenPurunZlihski=rnJ=.

?[rnC=kulkclkan\,[botenPurunZlihski=rnJ=.pnJeneznipunFipu[nHo[pni[fni=sefuluripun\.fintenNikipnJeneznipunSnJ=klihkulmnwipnJeneznipu[nBotenSgefTilemHm/gil=ku=kqhdh/wezi.sefuluripunMrizidhrnL=ku=kqht_pirizipun\.

"?lapunppnJenez[nKo[kBotenV|wunFipu[nLozi?"kult=let\,rfibizu=.

"?kul[botenFipunPirez[k."

"?mnwimekten\,fipunDh/seplihpiri=m[won,"snJ=kul.

"?m=[kfipunF|kni,dhrnFipunHiclHicl\."

...

?kulsgefSnJ=punp?tiy=ai=k=[botenPurunZlihski=rnJ=as]i=kefhnurutKlihtiy=ai=k=[zo[pni.

?pnJeneznSfyai=k=srs\,ai=k=ztiatimnwit_rtnHi=gih!hinFri[botenPurunZlihski=rnJ=am/ginitih[b]omPitT_jlu/ai=k=nmu=kge[mMo[nTo/,autwi[botenN[taolhrgz[nTosT|l=suku[botenSgefV=g[bo[botPnJenezn\.bedridden

Recently a friend is bed-ridden because of an accident. One of her family member takes care of her. Today she complained that she had diffciculty sleeping at night due to eating too much at suppers. Said family member who takes care of her put too many food on her plate.

"Why don't you ask for less food?" I asked, a little confused.

"She won't listen to me."

"Don't eat all those on your plate then," I said.

"She said the food will go to waste."

...

What can I say? Often people who are bed-ridden are subject to the decisions made of those who take care of them.

Be healthy people, be safe on the road! Don't get bedridden for avoidable reasons, such as riding a motorcycle on a car-only lane, or never exercising the bones of your feet cannot support your weight.

No comments:

Post a Comment