2015/01/28

karisakan teng filezilla

filezilla defect

Wonten karisakan teng Filezilla 3.10.0.1 kagem Windows. Nalika badhe directory listing, wektu sambunganipun telas. Kula ngagem versi 3.9.0.6 malih. Kula inggih nyedakaken pangenggalan ingkang otomatisipun.

Yektos nyedakaken pangenggalan ingkang otomatis boten cekap namung teng Settings sangasoripun menu Edit. Inggih kedah ngicalaken baris kode ingkang gadhah kata-kata puniki:

Setting name="Update Check New Version"

teng filezilla.xml teng %APPDATA%\FileZilla.


?krisknT_fyilSil.

?wonTenKrisknT_fyilSil;3.10.0.1;kgemWi[nFowes\.nlikb[d directory listing ,wekT|smB|znipunTels\.kulzge[mP+/si;3.9.0.6;mlih.kulai=gihvefkkenP=[a=glnHi=k=[ao[tomtisipun\.

?[y[kTosVefkkenP=[a=glnHi=k=[ao[tomti[sBotenCekpNmu=t_ Settings sz[soripunMenu Edit .ai=gihkefhziclkenBri[sKofeai=k=gdhktktpuniki:

Setting name="Update Check New Version"

t_ filezilla.xml t_ %APPDATA%\FileZilla .filezilla defect

There's a defect on Filezilla 3.10.0.1 for Windows. It kept saying connection timed out during directory listing efforts. I revert back to version 3.9.0.6 and disabled the auto-update.

Apparently disabling it through Settings under the Edit menu is not enough, we must go to %APPDATA%\FileZilla, find filezilla.xml and delete whole line that has this code in it:

Setting name="Update Check New Version"

No comments:

Post a Comment