2015/01/18

mi ramen raos keju

cheese-flavored ramen

Rencang kula saweg nyerat teng kula potonipun mi ramen raos keju. Panjenenganipun sanjang tumbasipun teng Lai-Lai kutha Malang.

Nalika kula tanglet naminipun mi ramen punika, panjenenganipun sanjang boten saged maos seratan basa Jepang. Manawi panjenengan saged maos, mangga aturi kula nggih!


?mir[mn[Rao[sKju.

?[rnC=kulswegVertT_kul[po[tonipunMir[mn[Rao[sKju.pnJeneznipunSnJ=tumBsipunT_lyilyikuqml=.

?nlikkult=letNminipunMir[mnPunik,pnJeneznipunSnJ=[botenSgefM[wosSertnBsjep=.mnwipnJeneznSgefM[wos\,m=gaturikulai=gih!cheese-flavored ramen

A friend just sent me a picture of cheese-flavored ramen. He said he bought it at Lai-Lai Malang.

When I asked him about the name of the ramen he said he couldn't read Japanese. Any of you who can read Japanese, please kindly tell me the ramen's name!

No comments:

Post a Comment