2015/01/03

montor mabur

air asia crash

Nitih montor mabur sakniki radi ngajrihi, nggih. Pinten sasi kapungkur MH370 saking Malaysian Airlines moksa, banjur MH17, inggih saking Malaysian Airlines, dipun rudal dening nagari sanes, sakniki Air Asia QZ8501 risak.

Montor mabur niki badhe kesah teng nagari Singapura saking Surabaya, nanging moksa, banjur kepanggih teng celakipun Pulau Belitung, sampun risak. Sae sanget upami montor mabur saged kendel risak/moksa.

(Inggih, biyen nate wonten blog post ingkang isinipun mirip kalih niki.)


?[mo[nTo/mbu/.

?nitih[mon[To/mbu/skNikirdizj}iai,ai=gih.pinTenSsikpu=ku/m\h\;370;ski=mlyisiy[nH/lyi[n[sMokS,bnJ|/m\h\;17;,ai=gihski=mlyisiy[nH/lyi[nsDipunR|dlFeni=ngris[ns\,skNiki[a/[asYki[s+t\;8501;risk\.

?[mo[nTo/mbu/nikib[d[ksht_ngrisizpu/ski=su[ro[bo[yo,nzi=[mokS,bnJ|/kep=giht_celkipunPulwubelitu=,smPunrisk\.s[aszetHupmi[mo[nTo/mbu/sgefke[nFlRiskHutwi[mokS.

(?ai=gih,bi[ynNa[t[wonTen\[bLo[gPos\ai=k=aisinipunMiripKlihniki.)airlines

Riding airplanes are scary nowadays. A few months ago Malaysian Airlines' MH370 went missing, later MH17, also from Malaysian Airlines, was shot down by another country, now Air Asia QZ8501 crashed.

Air Asia QZ8501 from Surabaya to Singapore went missing and later found crashing near Belitung Island, Indonesia. It would be great if planes could stop crashing/missing.

(Yes, there was a blog post of which content is similar to this one.)

No comments:

Post a Comment