2015/02/03

sabindo

mie susu sabindo

Panggenan puniki sadean dhaharan saking Malaysia. Dinten Minggu ingkang kapungkur kula kesah Sabindo teng Gayungsari Surabaya. Kula ngelih sanget, nanging sasampunipun dipun aturi Roti Cobra ingkang boten ageng, kula kedah ngentosi dhaharan ingkang sanes patang puluh gangsa menit!

Sajatining raosipun Roti Cobra niku eco, reginipun inggih mirah, dados adil, kula boten purun ngersula rotinipun punika boten ageng. Nanging panjenengan mangertos tiyang upami ngelih niku gampil duka.

Nanging, sasampunipun dhaharan niku dugi, kula maringi pangapunten. Sanjang manawi mie susu econipun ngantos tawang niku boten apus krama. Eco sanget!

Kedah kesah teng ngriku malih!


?sbi[nFo.

?p=[gnnPunikis[fynDarnSki=mlyisiy.finTenMi=guai=k=kpu=ku/kul[keshsbi[nFot_gyu=srisurby.kulzelihszet\,nzi=ssmPunipunFipunHturi[roti[kob]ai=k=[botenHge=,kulkefhzen[tosidarnHi=k=s[nsPt=puluhg=smenit\!

?sjtini=r[wosipu[nRoti[kob]niku[a[co,reginipunHi=gihmirh,f[fosHfil\,kul[botenPurunZe/sul[rotinipunPunik[botenHge=.nzi=pnJeneznMze/[tosTiy=aupmizelihnikugmPilF|k.

?nzi=,ssmPunipunDarnNikufugi,kulmrizipzpunTen\.snJ=mnwimisusu econipun ngantos tawang niku boten apus krama. Eco sanget!

?kefh[kesht=z]ikumlih!This place sells Malaysian cuisine. Last Sunday I arrived to Sabindo at Gayungsari Surabaya on a hungry stomach, and after serving the relatively small Roti Cobra, they made wait 45 mins for another cuisine!

To be honest the Roti Cobra's taste wasn't bad, and the price's cheap, basically I got what I paid for, couldn't complain about the size. But you know how hungry people's brain work... I got grimmer and grimmer each passing minutes.

But after the dish arrived, all was forgiven. To say mie susu is heavenly would not be exagerrating. It was super duper mega ultra yummy!

Looking forward to another visit there!

No comments:

Post a Comment