2015/03/30

mi ramen raos keju -- part four

anak mas

Panjenengan kawruh Anak Mas? Niku, jajanan mi ingkang logonipun inggih punika mustaka lare kalih, satunggal jaler satunggal estri. Mi niki aking, wonten bubuk bumbu panyedapipun, raos ayam, raos keju.

Nalika kesah teng Royal Plaza, wonten toko ingkang sadean jajanan taun 90an. Kula madosi Anak Mas raos keju, amargi niku eco sanget.

Snack ingkang eco malih naminipun Krip-Krip, inggih raos keju.

=_=a Panjenengan boten purun nginten kula niki Cheesie Ringo Tan ingkang tembe nyamar, sanajan sampun scroll up maos malih naminipun post niki.

Kondur teng Anak Mas saha Krip-Krip, kula boten kepanggih sadaya. Nalika tanglet teng tiyang ingkang sadean, panjenenganipun sanjang Anak Mas sampun boten dipun produksi.

Krip-Krip ingkang kula tangletaken sasampunipun, inggih sami. :(

krip-krip
Niki rupanipun Krip-Krip kala biyen.


Banjur...

Mi ramen raos keju! Pungkasanipun dipun godhog! Raosipun kados punapa?

Kados niki: mi godhog dipun paringi sop krim, dipun paringi bubuk bumbu panyedap raos keju saking Anak Mas ingkang kathah, dipun paringi bubuk bumbu panyedap saking Krip-Krip, ampun kathah.

cheese-flavored ramen
Niki rupanipun mi ramen raos keju ingkang sampun dipun godhog.?mir[mnR[wo[sKju -- part four.

?pnJeneznKwu]hankMs\?niku,jjnnMiai=k=[lo[gonipunHi=gihpunikmusTkl[rklih,stu=glJle/stu=g[lHsT`i.minikiaki=,[wonTenB|bukB|mB|pvefpipun\,r[wosHym\,r[wo[sKju.

?nlik[ksht_[royl\pLs,[wonTe[nTo[koai=k=s[fynJjnnTwun\:90:an\.kulm[fosiankMsR[wo[sKju,am/giniku[a[coszet\.

?[sNkHi=k=[a[comlihnminipunK`ipK`ip\,ai=gihr[wo[sKju.

? =_=a pnJenez[nBotenPurunZinTenK|lnikicisiri[zotnHi=k=te[mBvm/,snjnSmPunSe[k]olHpM[wosMlihnminipu[nPosNiki.

?[konF|/t_ankMsSak]ipK`ip\,kul[botenKep=gihsfy.nlikt=letT_tiy=ai=k=s[fyn\,pnJeneznipunSnJ=ankMsSmPu[nBotenFipu[nP]ofukSi.

?k]ipK`ipHi=k=kult=letkenSsmPunipun\,ai=gihsmi. :(

?bnJ|/...

?mir[mnR[wo[sKju!pu=ksnipunFipu[nGo[dog\!r[wosipunK[fosPunp?

?k[fosNiki:mi[go[dogFipunPrizi[sopK`im\,fipunPrizibubukB|mB|pvefpR[wo[sKjuski=ankMsHi=k=kqh,fipunPrizibubukB|mB|pvefpSki=k]ipK`ip\,amPunKqh.cheese-flavored ramen -- part four

We Indonesians knew a 90's snack called Anak Mas. The logo was a boy and a girl's heads. It was a dried up noodles with a packet of seasoning powder, chicken or cheese flavor.

When I went to Royal Plaza, I found a counter selling snacks that were popular during 1990's. Naturally I searched Anak Mas, for the cheese-flavored version of it is one of the best snacks I've ever had.

The other being Krip-Krip, also has the flavor of cheese.

OK and you scroll up to see the title of this post and begin to wonder whether I am Cheesie Ringo Tan in disguise. =_=a

Back to Anak Mas and Krip-Krip, I found neither. I asked the seller about Anak Mas. She said Anak Mas' production had been halted.

I enquired about Krip-Krip. Same answer. :(

So..

Cheese-flavored ramen! It was finally being cooked! What did it taste like?

Like this. Put boiled noodles into a kind of creamy soup, generously add cheese-flavored seasoning powder from Anak Mas, moderately add the seasoning powder of Krip-Krip.

2 comments:

  1. wonten ingkang sadeyan mboten?
    menawi wonten ingkang online
    suwun

    ReplyDelete
  2. Kathah ingkang sadean online, cobi panjenengan google ngagem keyword-keyword puniki: ottugi, cheese, indonesia, rp.

    ReplyDelete