2015/06/08

keripik tela pohong cap banyak

angsa brand cassava chips

Keripik tela pohong cap Banyak niku dunungipun saking Sumenep, Madura. Wonten kalih raos: asin utawi pedes. Kula sampun taunan remen dhateng keripik niki ingkang raos pedes.

Rencang kula teng padamelan ingkang rumiyin gadhah pacar tiyang Madura. Sasampunipun rawuh teng griyanipun ingkang rama teng Madura, panjenenganipun maringi rencang kula keripik tela pohong puniki. Mbenjangipun kalih rencang kula keripik niku dipun bekta teng panggenanipun nyambut damel.

Panggenan nyambut damel kula ingkang rumiyin niku alit sanget, tiyangipun namung kinten-kinten gangsal welas. Awakipun piyambak sampun kulina saling maringi dhaharan kalih klethikan wanci siyang. Dinten-dinten niku wancinipun kula ngraosaken keripik tela pohong cap banyak saha sasanesipun.


?keripi[kTl[po[ao=cpBvk\.

?keripi[kTl[po[ao=cpBvkNikufunuzipunSki=sumenep\,mfur.[wonTenKlihr[wos\:asinHutwipefes\.klusmPunTwunnRemenDt_keripikNikiai=k=r[wosPefes\.

?[rnC=kult_pfmelnHi=k=rumiyinGdhpc/tiy=mfur.ssmPunipunRwuht_g]iynipunHi=k=rmt_mfur,pnJeneznipunMrizi[rnC=kulkeripi[kTl[po[ao=puniki.[mBnJzipunKlih[rnC=kulkeripikNikufipunBekTt_p=[gnnipunVmB|tfmel\.

?p=[gnnVmB\tFmelK|lai=k=rumiyinNikualitSzet\,tiyzipunNmu=kinTenKinTenG=slWels\.awkipunPiymBkSmPunK|linsli=mrizidarnKlihkLqiknWnCisiy=.finTenFinTenNikuwnCinipunK|lz][woskenKeripi[kTl[po[ao=cpBvkSaaa[nsipun\.angsa brand cassava chips

Angsa brand cassava chips are native to Sumenep, Madura. Those cassava chips come in two flavors: salty or spicy hot. I've developed a craving over the spicy hot ones for years now.

A girl I used to work with got a Maduran boyfriend. Once he visited her after going to his parents' home in Madura and gave her these chips. She proceeded to brought them to the office the next day.

A tiny teeny office that consist roughly of 15 people, we had the custom of sharing our lunch and snack. Those days was the time I tasted Angsa brand cassava chips and many more.

No comments:

Post a Comment