2015/06/13

lisah wangi -- part five

serene

sic niku singkatan saking "sic erat scriptum", ingkang artosipun inggih punika "Dipun serat kados mekaten"... "Kula sumerep niki klentu. Punapa kula ketingal kados tiyang goblog? Kula namung nyalin persis kados ingkang dipun serat saestu amargi kula boten kersa madosi sumber sanes ingkang boten klentu."
-- terjemahan basa Jawi saking candhakanipun Michel Clasquin-Johnson's dumateng Mbenjang napa tetembung 'sic' dipun agem teng basa Inggris? --

Panjenenganipun klentu. Kajengipun tanglet kula naminipun lisah wangi ingkang ambetanipun kados teh, malah tanglet naminipun lisah wangi ingkang panjenenganipun(kalih welasan rencang-rencang kula ingkang sanes) tumbasaken kagem kula nalika tanggap warsa.

Naminipun ingkang dipun remeni kalih panjenenganipun inggih punika Serene saking Oriflame. Aduh, lisah wangi punika sampun kula paringaken dhateng tiyang sanes, pinten-pinten taun ingkang kapungkur.


?lishwzi -- part five

?sic nikusi=ktnSki= "sic erat scriptum",ai=k=a/[tosipunHi=gihpunik "fipunSertK[fosMekten\"... " kulsumerepNiki[kLnT|.punpkulketizlK[fosTiy=[go[bLog\? kulnmu=vlinPe/sisK[fosHi=k=fipunSertS[asT|am/gikul[botenKe/sm[fosisumBe/s[nsHi=k=[boten\[kLntu."
-- te/jemanBsjwiski= cnDknipunMi[sl\kLsK|wi[nJo[nSonF|mt_[mBnJ=nptetemB|= 'sic' fipunHgemT_bs[a=[g]s\? --

?pnJeneznipun\[kLnT|.kjezipunT=leK|lnminipunLishwziai=k=amBetnipunK[fo[sTh,mlht=letNminipunLishwziai=k=pnJeneznipun ( klihwels[nRnC=[rnC=kulai=k=s[ns\ ) tumBskenKgemK|lnlikt=gpW/s.

?nminipunai=k=fipunRemeniklihpnJeneznipunHi=gihpunik[s[r[nski=[aori[fLm\.afuh,lishwzipuniksmPunK|lprizkenDt_tiy=sa[nsPinTenPinTenTwunHi=k=kpu=ku/.perfume -- part five

sic stands for "sic erat scriptum" which means "Thus was it written"... in modern English, "I know this is wrong. Do I look like an idiot? I am just quoting this exactly the way the blockhead original author put it down because I am too lazy to go find an alternative source that does not contain this error."
-- Michel Clasquin-Johnson's answer to When should the word 'sic' be used in English? --

She was wrong. She meant to ask me the name of the tea-scented perfume, but instead she asked the name of the perfume she (with dozens of other friends) bought for my birthday.

The one she liked was Oriflame's Serene. Alas, I've given it to another person already a few years ago.

No comments:

Post a Comment