2015/06/23

scarlett johansson -- part two

luna maya & black widow

Luna Maya ndamel kostum ingkang memper kalih kagunganipun Randha Cemeng amargi panjenenganipun dipun dhaup dados utusan pilemipun Marvel ingkang paling enggal teng Indonesia. Nanging Mbok Randha Cemengipun malah dados gandrung kalih pola pethetan!

Manah kula pancet -- Marvel kedahipun merang Syahrini, sanes Luna!


?sK/[l[tJoh[nSon\/-- part two.

?lunmyanFme[lKosT|mHi=k=[mmPe/klihkguznipunrnDc[m=am/gipnJeneznipunFipunDwupF[fosHutusnPilemipunM/[p+lHi=k=pli=[a=glT_[a[nFo[esiy.nzi=a[mBokRnDc[mzipunMlhf[fosGnF|`=klih[polp[qtn\!

?mnhkulpnCt\--m/[p+lKefaipunMer=siyhrini,s[nsL|n!scarlett johansson -- part two

So Luna Maya custom-made Black Widow's costume because she was appointed Marvel's newest movie ambassador in Indonesia or something. But instead the Black Widow herself took infatuation in flower patters!

I stood by my opinion -- Marvel should've chosen Syahrini instead!

No comments:

Post a Comment