2015/08/27

pitung gelas teh

7 cups of tea

Rencang kula saking internet ngewangi teng Pitung Gelas Teh saderengipun panjenenganipun tindak nyambut damel. Kula iri. Boten sumerep pundi ingkang estu, panjenenganipun nyambut damel langkung sadhelo, punapa saliranipun langkung kiyat tinimbang kula. Kula sasampunipun kondur saking nyambut damel badhe reresik kamar kula piyambak niku kraos sayah, punapa malih ngewangi tiyang sanes.

Nanging rencang kula niku sanjang manawi penggalihipun bingah. Kinten kula ngewangi tiyang sanes niku wonten manpaatipun dhateng panjenenganipun.


?pitu=gel[sTh.

?[rnC=kulski=ainTe/[n[tZwzit_pitu=gel[sThs[f[rzipunPnJeneznipunTinFkVmB|tfmel\.kulairi.[botenS|merepPunFiai=k=[asTu,pnJeneznipunVmB|tFmelL=ku=s[d[lo,punpslirnipunL=ku=kiytTinimB=kul.kulssmPunipu[nKonF|/ski=vmB|tFmelB[dreresikKm/kulpiymBkNikuk][wosSyh,punpmlih[zwzitiy=s[ns.

?nzi=[rnC=kulnikusnJ=mnwipe=gliaipunBizh.kinTenK|l[zwzitiy=s[nsniku[wonTenMnpatipunDt_pnJeneznipun.


7 cups of tea

So an internet friend spared some of his time before going to work volunteering at 7 Cups of Tea. I envy him. Either his working hours are shorter than mine or his stamina is tougher than mine. I got too exhausted from day-to-day work to clean my room (you should see it sometime), let alone working without being paid a.k.a volunteering.

But he said he liked doing it. So I guess the volunteer work itself is a reward for him.

No comments:

Post a Comment