2016/01/29

boten purun garwanipun kawruh tetumbasaning

glasses

Wonten rencang kula tiyang wadon tumbas kacatingal boten saparenganipun garwanipun. Panjenenganipun banjur getun, badhe nyade kacatingal punika. Panjenenganipun nyuwun pitulungan saha kula nyadeaken kacatingal punika. Kula sanjang, boten saged manawi panjenenganipun boten ngirangake saha regining olehipun tumbas. Panjenenganipun badhe nyade frame kalih lensanipun, boten frame piyambak. Sisah kepanggih tiyang ingkang etangan miopinipun sami kalih panjenenganipun.

Wonten malih, sanajan panjenenganipun boten asring anggenipun ngagem kacatingal punika (namung nalika garwanipun boten wonten), kacatingal niku etanganipun boten enggal malih.


?[botenPurunG/wnipunKwu]htetumBsni=.

?[wonTe[nRnC=kultiy=w[fonT|mBsKctiz[lBotenSprezanipunG/wnipun\.pnJeneznipunBnJ|/getun\,b[dv[fkctizlPunik.pnJeneznipunV|wunPituluznshkulv[fykenKctizlPunik.kulsnJ=,[botenSgefMnwipnJeneznipu[nBotenZirz[kshregini=[ao[laipunT|mBs\.pnJeneznipunb[dv[f[p]+mKlih[lnSnipun\,[boten[p]+mPiymBk\.sishkep=gihtiy=ai=k=[atznMi[yopinipunSmiklihpnJeneznipun\.

?[wonTenMlih,snjnPnJeneznipu[nBotenHs]i=a=[gnipunZgemKctizlPunik(nmu=nlikg/wnipu[nBote[nWonTen\),kctizlNiku[atznipu[nBote[nH=glMlih.


hiding purchases from the husband

So a female friend had bought eyeglasses without her husband's consent. She later regretted it and want to sell the eyeglasses. She asked me to help her. I told her it would be impossible to get the full sum she paid, since she wanted to sell both frame and lenses, and not only the frame. It would be difficult to find someone whose miopi count is the same as hers.

Moreover, although she only wore the eyeglasses several times (when her husband was not around), it would count the eyeglasses as not-brand-new.

No comments:

Post a Comment