2016/01/19

imba

sheren tang

Kula kesupen dereng nglandhepaken celak, dados benjing puniki kula namung tipis-tipis kadosipun nggambar imba, sanes kandel kados tiyang putri Koreya, kados padatanipun kula. Tipisipun inggih punika kados imbanipun lelakon putri teng pilem Hong Kong taun 90an.


?aimB.

?kulkesu[p[nF[r=a=lnDepkenCelk\,f[fos[bnJi=punikikulnmu=tipisTipisk[fosipunH=gmB/aimB,s[nsknFelK[fosTiy=put]i[ko[ry,k[fosPftnipunK|l.tipisipunHi=gihpunikk[fosHimBnipunLel[konPut]it_pile[mHo=[ko=twun;90;an\.eyebrows

I had forgotten to sharpen my eyebrow pencil, so this morning I wore my eyebrows thin, not Korean-style thick eyebrows like usual. You know, thin like those of 90's Hong Kong actresses'.

No comments:

Post a Comment