2016/02/08

milah kalih saking tiga

disneyland

Kula ngaturi rencang kula tiyang nagari Cina milah kalih saking tiga panggenan plesir teng nagari Cina. Tiga panggenan kagem plesir punika Tembok Ageng ingkang celak saking Beijing, Disneyland teng Shanghai, saha Tlaga Pancawarna ingkang wonten ing Sichuan.

Panjenenganipun sanjang boten sumerep benjang napa Disneyland badhe bikak teng Shanghai. Wonten malih, budaya nagari Cina ingkang sajati boten saged dipun tingali teng ngrika.


?milhklihski=tig.

?kulzturi[rnC=kultiy=ngricinmilhklihski=tigp=[gnnPelesi/t_ngricin.tigp=[gnnKgemPelesi/punik[t[mBokHge=ai=k=celkSki=[pki=,fisNi[lnT_siy=[a,shtLgpnCw/nai=k=[wonTenHi=[scuwn\.

?pnJeneznipunSnJ=[botenSumere[pBnJ=npfisNi[lnB[dbikkT_siy=[a.[wonTenMlih,bufyngricinai=k=sjti[botenSgefFipunTizlit_z]ik.two out of three

I asked a native Chinese friend, if he had to choose two between three tourist destination in China, what places he would choose. The choices were Great Wall near Beijing, Disneyland in Shanghai, and Sichuan's Multi Color Lake.

He answered he didn't know when Disneyland would open in Shanghai. Moreover, he didn't think Disneyland would put real culture of China into showcase.

No comments:

Post a Comment