2016/07/01

central intelligence

ketawis bosen manawi...

... panjenengan tembe mirsani pilem, paling kemutan nalika Dwayne Johnson mundhut kalih helm saking tawang kados sulapan, banjur satunggal dipun agem, satunggal malih dipun paringaken Kevin Hart.


?ketwi[sBosenMnwi...

?...pnJeneznTe[mBmi/snipilem\,pli=[kmutnNlikfu[wai[nJonSenM|nd|tklih[hlemSki=tw=k[fosS|lpn\,bnJu/stu=glFipunHgem\,stu=glmlihfipunPrizke[nKp+inHret.


you know you're really bored when...

... the fact that Dwayne Johnson pulled two helmets out of thin air and gave one of them for Kevin Hart to wear while he wore the other was the most memorable thing in a movie.

No comments:

Post a Comment